Login

Subsidiënten

De Bredase Opera werkt samen met landelijke en regionale subsidieverstrekkers.


Om klassiek repertoire op mooie wijze uit te voeren voor een breed publiek is een uitdagende opdracht voor een amateurgezelschap, waarbij er continu een spanningsveld bestaat tussen budget, kostenbeheersing en beoogde inkomsten.

 

Voor grote producties en bijzondere projecten zijn wij genoodzaakt om een beroep te doen op culturele fondsen, die vaak bereid zijn om onze activiteiten financieel te ondersteunen.

 

 

Wij zijn onze subsidiënten zeer erkentelijk voor hun ondersteuning.