Login

Contributie

De contributie bedraagt € 25,00 per maand.

 

De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL77 RABO 0110 8662 74, ten name van de Stichting Bredase Opera onder vermelding van de betalingsperiode. Wij geven er de voorkeur aan dat je de contributie (automatisch) per maand betaalt.

Met vragen kun je terecht bij het bestuur.


Wijzigingen voorbehouden.